anegdotyczny


anegdotyczny
anegdotyczny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ujęty w formę anegdoty, wykazujący cechy anegdoty': {{/stl_7}}{{stl_10}}Utwór anegdotyczny. Anegdotyczne przedstawienie zdarzenia. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wykazujący podobieństwo do zbioru anegdot, taki jak anegdota': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dzieło, rozprawa naukowa ma wartość anegdotyczną. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • anegdotyczny — 1. «mający charakter anegdoty krótkiego, żartobliwego opowiadania» Forma anegdotyczna. Anegdotyczny ton opowiadania, anegdotyczne ujęcie tematu. 2. «odnoszący się do anegdoty treści dzieła sztuki» Anegdotyczna strona utworu, obrazu …   Słownik języka polskiego

  • anegdotycznie — przysłów. od anegdotyczny (zwykle w zn. 1) Temat ujęty anegdotycznie …   Słownik języka polskiego

  • anegdotyczność — ż V, DCMs. anegdotycznośćści, blm rzecz. od anegdotyczny a) w zn. 1: Anegdotyczność opowiadania. b) w zn. 2: Anegdotyczność dzieła sztuki …   Słownik języka polskiego

  • anegdotycznie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} w sposób anegdotyczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zrelacjonować zdarzenie anegdotycznie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • anegdotyczność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc, anegdotycznośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. anegdotyczny: Anegdotyczność jakiejś historyjki. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień